Do 60% rabatu!

Wybieraj swobodnie z całego sklepu - WSZYSTKIE PRODUKTY ZAWIERAJĄ ZNIŻKĘ BULKOWĄ

Regulamin

-

INFORMACJE OGÓLNE

Ta strona jest obsługiwana przez Chasing Rainbows AS. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Chasing Rainbows AS. Chasing Rainbows AS oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad, polityk i uwag tutaj podanych.

Odwiedzając naszą witrynę i / lub zakupu czegoś od nas, angażować się w naszej "usługa" i zgadza się przestrzegać następujących warunków ( "Warunki korzystania z usługi", "Warunki"), w tym dodatkowych warunków i zasad wymienione w niniejszym dokumencie i / lub dostępne poprzez hiperłącze. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich użytkowników strony, w tym, bez ograniczeń, którzy są użytkownikami przeglądarek, dostawców, klientów, kupcy, i / lub współpracowników treści.

Proszę przeczytać Regulamin starannie przed uzyskaniem dostępu lub korzystanie z naszej strony. Poprzez dostęp lub używanie jakiejkolwiek części witryny, zgadzasz się przestrzegać Warunków korzystania z usługi. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami i postanowieniami niniejszej umowy, to nie może uzyskać dostęp do strony internetowej lub skorzystać z żadnych usług. Jeśli te Regulamin uznaje oferta, przyjęcie jest wyraźnie ograniczona do niniejszego Regulaminu.

Wszelkie nowe funkcje i narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu podlegają również do Regulaminu. Możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi w każdym czasie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu, ogłaszając aktualizacje i / lub zmian na naszej stronie. Twoim zadaniem jest, aby sprawdzić tę stronę zaszły zmiany. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony po opublikowaniu zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest przechowywany w Shopify Inc. Dostarczają nam online e-commerce platformy, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi dla Ciebie.

SEKCJA 1 - online SKLEP

Wyrażając zgodę na Warunki korzystania z usługi, użytkownik oświadcza, że ​​ma co najmniej pełnoletnią w swoim województwo zamieszkania, lub, że jesteś pełnoletni w swoim województwo zamieszkania i dałeś nam swoją zgodę na pozwalają dowolnych drobnych utrzymaniu korzystać z tej strony.

Nie możesz korzystać z naszych produktów do celów niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych nie może, w zakresie korzystania z Serwisu, narusza żadnych przepisów w swojej jurysdykcji (w tym, lecz nie ograniczając się do praw autorskich).

Nie wolno przekazywać żadnych robaki lub wirusy lub jakikolwiek kodeks charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub naruszenia któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe rozwiązanie swoich usług.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z jakiegokolwiek powodu, w dowolnym momencie.

Musisz zrozumieć, że zawartość (nie w tym informacje o karcie kredytowej), mogą być przenoszone bez szyfrowania i obejmować (a) z transmisją przez różne sieci, oraz (b) zmiany w celu dostosowania do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych jest zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Zgadzasz się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Serwisu, korzystanie z Serwisu lub dostępu do Serwisu lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, przez które świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody przez nas .

Nagłówki użyte w niniejszej umowie są wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na te warunki.

3 SEKCJA - dokładność, kompletność i aktualność informacji

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje dostępne na tej stronie nie jest dokładne, kompletne i aktualne. Materiały na tej stronie jest do ogólnej informacji i nie powinny być traktowane albo jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji podstawowe, bardziej dokładne, bardziej pełne lub bardziej aktualnych źródeł informacji. Polegając na materiał na tej stronie na własne ryzyko.

Ta witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, muszą, nie jest obecna i jest tylko w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony, w dowolnym czasie, ale nie ma obowiązku aktualizacji jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian w naszym serwisie.

SEKCJA 4 - ZMIANY SERWISU i ceny

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo w każdej chwili do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jego części lub treści), bez uprzedzenia w każdym czasie.

Nie ponosi odpowiedzialności wobec Państwa ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - produktów lub usług (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty i usługi mogą być dostępne wyłącznie w Internecie za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrócić lub wymienić tylko według naszego zwrotu.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlić jak najdokładniej kolory i obrazy z naszych produktów, które znajdują się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że monitor wyświetlacz komputera w dowolnym kolorze będą dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów i usług, do każdej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w przypadku do przypadku. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości jakichkolwiek produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów i ceny produktów mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedzenia, według własnego uznania z nas. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji każdego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dla każdego produktu lub usługi wykonane na tej stronie jest nieważne gdzie zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość wszystkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Państwa oczekiwania, lub że wszelkie błędy w Serwisie będą poprawione.

6 SEKCJA - dokładność rozliczeń i informacji o koncie

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które złożysz u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i / lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i / lub dostawy. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z adresem e-mail i / lub adresem rozliczeniowym / numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się przedstawić aktualne, pełne i dokładne zakupu i informacje o koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji konta i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych i daty ważności, tak, że możemy zakończyć swoje transakcje i skontaktujemy się z Państwem w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotach.

SEKCJA 7 - Opcjonalne oprogramowanie

Możemy zapewnić Państwu dostęp do narzędzi innych firm, na które my nie monitorować ani nie mają żadnej kontroli ani wejścia.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy zapewnić dostęp do takich narzędzi "jak jest" i "jak dostępne" bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez zachęty. Będziemy nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu lub w związku z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi innych firm.

Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny jest całkowicie na własne ryzyko i dyskrecji i należy upewnić się, że znasz i zatwierdzić warunki, na jakich narzędzi dostarczanych przez danego usługodawcy zewnętrznego (s).

Możemy także, w przyszłości zaoferować nowe usługi i / lub funkcje na stronie internetowej (w tym wydaniu nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i / lub usług, podlegają również do niniejszego Regulaminu.

SEKCJA 8 - OSOBY TRZECIE LINKI

Niektóre materiały, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały od osób trzecich.

Udział osób trzecich w linki na tej stronie mogą kierować do stron internetowych osób trzecich, które nie są powiązane z nas. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie lub ocenie treści i dokładności i nie gwarantuje i nie będzie miał żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały osób trzecich lub stron internetowych, lub do innych materiałów, produktów lub usług osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku z wszelkimi stron internetowych osób trzecich. Proszę dokładnie zapoznać się z firm trzecich polityk i praktyk i upewnij się, zrozumieć je, zanim wykonywać żadnej transakcji. Reklamacje, skargi, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów innych firm należy kierować do osób trzecich.

9 SEKCJA - UWAGI, informacje i inne wypowiedzi

Jeśli, na naszą prośbę, wyślesz niektóre szczególne zgłoszenia (zgłoszeń konkursowych przykład) lub bez wniosku od nas wysłać kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, planów i innych materiałów, zarówno w trybie online, e-mailem, pocztą lub w inny sposób (zbiorowo, "Uwagi"), zgadzasz się, że możemy w każdej chwili, bez kopii restrykcyjnym, edycja, publikowania, dystrybucji, tłumaczyć w inny sposób używać na dowolnym nośniku żadnych komentarzy, które przesyłają do nas. We są i nie mają obowiązku (1) utrzymania żadnych komentarzy w zaufania; (2) do zapłaty odszkodowania za wszelkie uwagi, lub (3) reagowanie na wszelkie komentarze.

Możemy, ale nie ma obowiązku, monitorowania, edytować i usuwać treści, które możemy określić według własnego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwych, grożących, oszczerczych, zniesławiających, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób lub narusza jakiekolwiek partii własności intelektualnej lub niniejszego Regulaminu .

Zgadzasz się, że komentarze nie będą naruszać prawa każdej ze stron trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub zastrzeżonych. Użytkownik zgadza się, że twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiające lub w inny sposób niezgodne z prawem, obraźliwe lub obsceniczne materiały lub zawiera wirusa komputerowego lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu lub jakiejkolwiek stronie powiązanej. Nie możesz używać fałszywych adres e-mail, udawać kogoś innego niż siebie, lub w inny sposób wprowadzają nas w błąd lub osoby trzecie, co do pochodzenia jakichkolwiek uwag. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uwagi można zrobić, a ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze umieszczane przez Użytkownika lub osób trzecich.

SEKCJA 10 - OSOBOWE

Wysłanie danych osobowych przez sklep rządzi naszą polityką prywatności. Aby zobaczyć naszą politykę prywatności.

SEKCJA 11 - błędy, nieścisłości i

Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje, które zawierają błędy typograficzne, niedokładności lub przeoczenia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za dostawę, czasów transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia) .

My nie są zobowiązani do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienie informacji w Serwisie lub na wszelkie związane strony, w tym, bez ograniczeń, informacje o cenach, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. Nie określona data aktualizacji lub odświeżania stosowane w Serwisie lub na wszelkie związane strony, należy wskazać, że wszystkie informacje zawarte w Serwisie lub na dowolnej stronie internetowej powiązanej została zmodyfikowana lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZASTOSOWANIA ZAKAZANE

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania z usługi, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) do celów niezgodnych z prawem, (b) w celu uzyskania innych do wykonania lub uczestniczenia w jakichkolwiek bezprawnych czynów, (c ) na złamanie międzynarodowych, prowincji, federalne lub stanowe przepisy, zasady, prawa i przepisów lokalnych, (d) naruszyć lub naruszają prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej osób trzecich; (e) do nękania, nadużycia, obraza , szkoda, zniesławić, pomówienia, dyskredytowanie, zastraszanie, ani dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie, czy niepełnosprawność; (f) do złożenia nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) do przesyłania lub przekazuje wirusy lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w sposób, który będzie miał wpływ na funkcjonalność lub wykonania usługi lub jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, lub w innych witrynach w internecie, (h) gromadzenie lub śledzić osobiste informacji z innymi, (i) do spamu, phishingu, pharm, pretekstem, Pająk, czołgać lub złom, (j) w dowolnym celu obsceniczne lub niemoralne, albo (k) ingerować lub obejście funkcji zabezpieczeń Serwisu lub Powiązane strony internetowej, inne strony internetowe, lub Internet. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub inne powiązane strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z niedozwolonych zastosowań.

SEKCJA 13 - Wyłączenie gwarancji; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, gwarantuje, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą być uzyskane z korzystania z usługi będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na nieokreślony czas lub zrezygnować z usługi w dowolnym momencie, bez powiadomienia.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie z niej lub niemożności korzystania, obsługa jest na własne ryzyko. Serwis oraz wszelkie produkty i usługi dostarczone do Ciebie za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych przez nas) dostarczane "tak jak jest" i "jak dostępne" dla korzystania, bez jakiejkolwiek reprezentacji, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub domniemanych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałość, tytuł i nienaruszalności.

W żadnym wypadku Chasing Rainbows AS, nasi dyrektorzy, członkowie kierownictwa, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub szkody wynikowe jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub podobne szkody, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, powstałe z korzystania z dowolnej usługi lub produktów zakupionych przy użyciu usługi lub z jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystania z usługi lub dowolnego produktu, w tym, między innymi, błędów lub pominięć w treści, lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju powstałe w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostanie o tym poinformowana. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

14 SECTION - ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić przed nieszczęściem Chasing Rainbows AS oraz naszym rodzicem, spółkami zależnymi, stowarzyszonymi, partnerami, oficerami, dyrektorami, agentami, kontrahentami, licencjodawcami, usługodawcami, podwykonawcami, dostawcami, stażystami i pracownikami, nieszkodliwymi od jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej, pobierane przez dowolną stronę trzecią z powodu lub wynikające z naruszenia przez ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub z powodu naruszenia jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo to być wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalne część uważa się oddzielić od niniejszych Warunków Service, ustalenie takie nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień pozostałych.

16 SEKCJA - ROZWIĄZANIE

Obowiązki i zobowiązania stron poniesionych przed datą rozwiązania będą obowiązywać po wygaśnięciu tej umowy, do wszystkich celów.

Niniejszy Regulamin jest skuteczna, chyba że i do czasu ich wypowiedzenia przez Użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania z usługi w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz korzystać z naszych usług, lub gdy przestanie korzystania z naszej strony.

Jeśli w naszej wyłącznej ocenie nie uda, lub podejrzewamy, że nie udało, do wykonania każdego z postanowień niniejszego Regulaminu, również może rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym czasie bez uprzedzenia i będzie nadal odpowiedzialny za wszystkie należności up do i włącznie z dniem rozwiązania i / lub w związku może odmówić dostępu do naszych Usług (lub jego części).

SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Porażka z nas wyegzekwowania lub jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zasady i reguły funkcjonowania napisanych przez nas na tej stronie, lub w odniesieniu do służby stanowi całość porozumienia między nami a wami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, porozumienia i propozycje , ustne lub pisemne, pomiędzy nami (w tym, ale nie ograniczają się do wszystkich wcześniejszych wersjach Warunki korzystania z usługi).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w stosunku do stron redakcyjnych.

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki świadczenia usług i wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Rigedalen 55 numer 2, Kristiansand, 10, 4624, Norwegia.

SEKCJA 19 - ZMIANY WARUNKÓW PRACY

Możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi w dowolnym czasie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub wymiany jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu, ogłaszając aktualizacje i zmiany na naszej stronie. Twoim zadaniem jest, aby sprawdzić na naszej stronie zaszły zmiany. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Serwisu po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do niniejszego Regulaminu oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - informacje kontaktowe

Pytania dotyczące warunków korzystania z usługi należy przesyłać na adres post@chasingrainbows.no.

okulary przeciwsłoneczne